UNIVERZITA     TELEFONNÍ SEZNAM    

O projektu Řešitelé Partneři
Aktuality:
    Dne 1.11.2010 odstartovalo řešení první etapy projektu zaměřené na absolventy ZČU, studenty ZČU a současné zaměstnance. V této etapě bude provedeno:
 • Vytvoření internetových stránek projektu.
 • Dotazník pro absolventy technických univerzit v ČR.
 • Zjištění kompetencí akademických pracovníků.
 • Dotazník pro studenty.
 • Kontakt se zahraničními univerzitami.
    Akce v prosinci 2010:
Workshop:Uplatnění absolventů technických oborů v průmyslové sféře

    Akce v r.2012:
Nabídka odborné stáže pro studenty

Aktuality v r.2012
 • 16. 2. 2012 Vážení studenti, v letním semestru jsou do výuky zařazeny inovované přednášky z předmětů: KMM/DPD, KMM/NM, KMM/MO, KTO/DM
 • 8. 4. 2012 Vážení studenti, zaměstnanci projektu v současné době pracují na přípravě posterů, které zpřehlední problematické probírané látky
 • 23. 3. 2012 Vážení studenti, v rámci projektu AMP je možné provádět semestrální práce - technologická kontrola plechů, vytvrzování hliníkových slitin, tahové zkoušky v předmětu NM, zkoušky vrubové houževnatosti , stat. zkouška tlakem, ohybem, krutem
 • 10. 4. 2012 Praktické ukázky v předmětu DPD jsou umožněny pouze za pomoci projektu AMP.
 • 1.5 2012 Partneři projektu - VZÚ a Pilsen tools připravili didaktické pomůcky, které je možné shlédnout v místnosti UF 242. Tyto pomůcky budou k dispozici při výuce předmětu TZS v zimním semestru
 • 15. 5. 2012 Ing. Soňa Benešová finalizuje práci na skriptech pro předmět TTSS
 • 1. 6. 2012 Doc. Kučerová pracuje na přípravě slovníku vysvětlující odborné pojmy
 • 15. 6. 2012 S Ing. Hrbáčkem byla pro tento rok domluvena exkurze u partnera projektu - PILSEN TOOLS. Navštívit jej mohou studenti předmětu KMM - TZS, popřípadě ostatní zájemci se nahlásí u Ing. Hájka
 • 2. 7. 2012 Vážení studenti, děkujeme, že jste se zapojili do programu hodnocení výuky a inovace předmětů
 • 15. 8. 2012 Praktická cvičení, která jsou naplánována na šk. Rok 2012/2013 jsou realizována za podpory ESF, OPVK. Jedná se o předměty: MTC, MO, DM, ŘJ, DETEM, ETE, TZS, NM, DPD, CH, STA3, TTSS
 • 15.9.2012 Prof. Kožený vyučuje předmět ETE, který se podařilo prosadit do studijního programu oboru materiálové inženýrství, jako předmět typu B. Děkujeme

Vítejte na stránkách projektu OP VK
Aplikace moderních postupů výuky s ohledem
na konkurenceschopnost cílových skupin

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Hájek, Ph.D.

Řešitelská pracoviště:
Aktivity projektu:

  Naši partneři: